Barkan Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barkan Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Farklılıklarımız

Ar-ge

Sürekli gelişme ve iyileşme politikamızı benimseyen kurumumuz, modern çağın getirisi tüm yeniliklerini bünyesine dahil etmek, yeni lezzetler keşfetmek, pişirme tekniklerini geliştirmek, modern ekipman tasarımlarının Türk Mutfağı ile adaptasyonunu sağlamak amacı ile ar-ge departmanını kurmuştur.

Ar-ge ekibi operasyon lideri, gıda uzmanı, hijyen kalite güvence temsilcisi ve aşçı kadrosundan oluşmaktadır. Bu departman düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarla bir araya gelmekte yapılan yeni lezzetler tadılarak;

 • Türk Mutfağı’na ve damak tadına uygun,
 • Beslenme ilkelerini destekleyen,
 • Uygulanması teknik alt yapı ile örtüşen,
 • Toplu üretime ve tüketime uygun tasarımlar oluşturmaktadır.

Bu ürünler küçük gruplar halinde tüketici beğenisine sunulmakta, alınan geri bildirim ve yapılan anketlerle tanımlanan yeni ürünler firmamız mönülerinde yerini almaktadır.

Ayrıca protein, yağ ve karbonhidrat değerleri korunma amaçlı pişirme teknikleri geliştirilmekte, üretim proseslerinde modern ekipmanların kullanılması ile yemeklerin kalitesi, lezzeti ve pişirme performansı artırılmaktadır.

Eğitim

Güvenli, sağlıklı ve lezzetli yemek üretimi eğitimli ve nitelikli personel istihdamı ile söz konusu olur. Firmamızda HACCP’e (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı) uygun üretim ve servisi gerçekleştirmek amacı ile tüm personele 14 basamaklı hijyen eğitimi verilmektedir:

 • Kişisel hijyen
 • El yıkama
 • Mikroorganizmalar
 • Temizlik ve dezenfeksiyon
 • Hijyen ve mutfaktaki önemi
 • Eldiven kullanma
 • Gıda zehirlenmesi
 • Ayıklama-yıkama
 • Sebze dezenfeksiyonu
 • Depolama kuralları
 • Sıcaklık ölçümü
 • Ekip çalışması
 • Servis
 • Müşteri memnuniyeti

Ayrıca dış kaynaklı eğitmenler tarafından planlı olarak eğitimler gerçekleştirilmektedir:​

 • Gıda güvenliği
 • İşçi sağlığı ve güvenliği
 • Çevre yönetim sistemleri ve uygulamaları
 • Kişisel gelişim
 • Motivasyon

Sigorta

Barkan Yemek olarak hizmet verdiğimiz tüm kurum ve kuruluşlar 3. şahıs sorumluluk ve ürün sorumluluk sigortası ile güvence altındadır.

Sigorta, Barkan Yemek’in hazır yemek, toplu yemek üretimi ve dağıtımı ile ilgili faaliyetleri ile bunların kullanılmasından dolayı ve münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde vukua gelebilecek bedeni sakatlık, ölüm ve maddi hasar sebebi ile sigortalının T.C. kanunları dairesinde 3. şahıslara karşı muhatap olabileceği mali mesuliyet, tazminat taleplerini sigorta poliçesindeki limitler dahilinde karşılamayı temin ve taahhüt ede

İlaçlama

Firmamız hizmet verdiği tüm üretim mutfaklarında insan ve çevre sağlığı için oldukça önem taşıyan haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yaptırmaktadır. Konusunda uzman Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetki belgesine sahip partnerlerimiz, haşere önlemeyi (pest prevention) bilgi, gözlem, ekipman, raporlama ve ilaçlamadan oluşan takip sistemi ile bütünleşik olarak yapmakta ve mücadele, üretim ve servis noktaları dahil tüm alanda HACCP (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) temeline dayalı olarak CCP ‘nin (Kritik Kontrol Noktaları) belirlenmesi ve bu noktaların kontrol altında tutulması mantığına göre uygulanmaktadır.

Program, işletmeye mücadele kapsamının belirlenmesi amacı ile yapılan ön araştırma gezisi ile başlar. Sonra sistem kuruluşu ile kemirgen, yürüyen haşere ve uçan haşere kontrolü, takip ziyaretleri ile de sistem kontrolü gerçekleştirir ve tüm noktalar etkin şekilde kontrol altında tutulur.

Haşere ile mücadelede aylık plan yapılarak, işletmelerin ilaçlama günleri ve kontrol edileceği günler belirlenir. Mevsim geçişlerinde bu periyot haftada bire indirilir.

Haşere ile mücadelede WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından onaylanmış gıdaya ve insana zarar vermeyen ilaçlar kullanılmaktadır.

Hijyen Denetimleri

Hizmet verdiğimiz tüm üretim ve servis alanları, hijyen kriterlerini kapsayan check-list’lerle denetime tabi tutulur. Denetimde gıda güvenliği kurallarına göre HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ve GMP (Good Manufacturing Practice) esas alınır. Amaç güvenli gıda üretimidir.

Bu sistem ile her yemek üretim birimi için organizasyon şeması oluşturulmaktadır. HACCP sisteminin kapsamı, gıda güvenlik politikası ve gıda güvenlik hedefleri belirlenmekte, görev, yetki ve sorumluluklar paylaşılmaktadır. HACCP ekibi oluşturulmakta, ürün ve proses bilgileri alınmakta, tehlike analizi ve risk incelemesi yapılmakta, kritik kontrol noktaları ve dikkat noktaları belirlenerek kritik limitler oluşturulmakta ve izleme sistemi kurularak genel sistem kayıt altına alınmakta ve engelleyici ya da düzeltici faaliyetler ile sistem işletilmektedir.

Yapılan üretimin tamamından emin olmak amacı ile oluşturulan bu programlı kontroller,gıda maddelerinden kaynaklanabilecek riskleri minimize etmektedir. Bu sistemin amacı önleyici etkinliklerin ve uygulamalarının gerçekleşmesi ile ürün güvenilirliğinin ve kalitesiningarantörü olabilmektir.

Bu nedenle mutfağınız en az ayda bir kere olmak kaydı ile denetlenir. “Firmamız Kalite Güvence Departmanı” bünyesinde çalışan gıda mühendisleri işletmeleri habersiz olmak üzere ziyaret ederler ve denetim yaparlar. Denetimler sonucunda kontrol listesi ve işletmenin durumunu gösterir başarı puanları tespit edilir.

Anket Uygulamaları

Firmamız tarafından müşterilerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi, memnuniyetlerinin ölçümü ve iyileştirmeye açık alanların tespiti için hizmet verilen tüm noktalarda anket uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Profesyonel destek alınarak içerikleri hazırlanan ve üç farklı tipte yapılan anket uygulamaları ile müşterilerimizin hizmetimize bakışı hakkında sistematik olarak bilgi toplamakta, performansımızı çok yönlü inceleme ve değerlendirme imkânı bulmakta, alınan uygulama verileri ile de  aksiyon planları hazırlayarak sürekli iyileştirme projeleri oluşturmaktayız. Bize ve müşterimize kılavuzluk eden bu verilerin değerlendirilmesi ile yükselen hizmet çıtamız sayesinde “Müşteri Memnuniyeti” en üst noktaya taşınmaktadır.

Yemek Çeşitleri Anketi

Müşterimiz tarafından belirlenen yemek formatını oluşturan her bir ana çeşit için (örn; çorbalar, ana yemekler, yardımcı yemekler, tatlılar, zeytinyağlılar, salatalar vb.) zengin alt çeşit alternatifleri oluşturularak ankette sorulmakta ve kalori değerleri, protein, karbonhidrat ve yağ içerikleri açısından birbirinin yerine geçebilecek, sevilen ve tercih edilen yemekler öğrenilerek yeni mönüler oluşturulmaktadır.

Bu anket programı müşteri beğenilerini hemen anlamak ve uygulamak açısından hizmet başlangıcında, firmamız ürün kalite ve lezzetinin değerlendirilmesi amacıyla yıllık plan çerçevesinde uygulanmaktadır.

Tüketici değerlendirmeleri/Personel memnuniyet anketi

Tercihe göre 6 aylık ya da yıllık plan çerçevesinde müşteri bünyesinde bulunan tüm personele uygulanan memnuniyet anketidir. Yemek lezzeti ve kalitesi, personelimizin tutum ve davranışları, yemek hizmeti verdiğimiz salon düzeni, servis ve temizlik olmak üzere 4 ana başlık değerlendirilmektedir.

Anket sonucunda % üzerinden memnuniyet oranı saptanmakta, bunun sonucunda aksiyon planları çıkarılarak iyileştirmeye açık yönler  belirlenmekte ve bir sonraki ankette memnuniyet oranını artırıcı (düzeltici ve önleyici) faaliyetler uygulanmaktadır.

Tüketici kurum memnuniyet anketi

Hizmet verdiğimiz firmada yemek hizmetlerinden sorumlu birimde görev alan yetkililere uygulanan bir anket modelidir. Değerlendirmeyi yine 4 ana başlık altında bir kişi yapar. Hizmetimizin tüm firma personeli üzerindeki yorumlarını aktardığı bu temsilci, kendisine ay içerisinde gelen tüm görüş, öneri, memnuniyet ve şikayetleri toplamakta ve bu görüşleri ankete yansıtarak firmamıza iletmektedir. Genel anket öncesi alınan bu ara performanslarla iletilen tüm veriler toplanmakta, değerlendirilmekte ve gerekli iyileştirme hemen yapılmaktadır. Bu anket aylık  plan çerçevesinde uygulanmaktadır.

Sağlık Raporlamaları

Personel sağlığı, gıda güvenliği zincirinin en önemli halkalarından biridir. Hammadde alımından, hazırlık işlemlerine, üretimden sevkıyata, servis ve sunuma kadar yemek üretiminin ve servisinin her aşamasında insan aktif olarak görev almaktadır. Ürün sağlığının insan sağlığı ile doğrudan etkisi olduğu gerçeğinden hareketle, sağlıklı yemek için, sağlık kriterleri yeterli ve eğitimli personelin işe alınması ve çalışma döneminde de sağılığının korunması büyük önem taşır.

Firmamızda gıda üretiminde ve servisinde çalışacak tüm personel işe alınmadan önce akciğer kontrolünü sağlayan mikrofilm ile gaita, burun ve boğaz kültürü incelemelerine tabii tutulmakta, önemli bir işe alım kriteri de olan bu kontrol sonuçlarının uygunluğu sonrası iş başı yapabilmektedir.

Bu tetkikler, yılda bir kez mikrofilm çekimi, gaita, burun ve boğaz kültürü incelemeleri, yılda iki kez de gaita mikroskobik incelemeleri olarak devam etmekte, sadece sağlık kriterleri uygun personel sahada görevine devam edebilmektedir.

Yapılan bu yasal tetkiklerin dışında yılda bir kez de sağlık danışmanımız tarafından yapılan sağlık muayeneleri ile personel sağlığı genel olarak kontrol edilmektedir.

Üniversite ile İşbirliği

Firmamız bilginin çok hızlı olarak üretildiği ve kısa sürede geçerliliğini yitirdiği çağımızda, bilgiyi zamanında üretime dönüştürmenin en önemli aracı olarak üniversite-sanayi işbirliğini görmektedir.

Gıdaların teknolojik ekipmanlar kullanılarak modern pişirme teknikleri ile besin değerlerini kaybetmeden daha hızlı ve daha sağlıklı işlenmesi, daha hijyenik koşullarda bekletilmesi, transferi ve servisinin  gerçekleştirilmesi, gıda güvenlik zincirinin mal alımından çatala kadar kırılmadan uygulanması için gereken tüm uluslararası normları ve yenilikleri takip etmek, öğrenmek, eğitim almak ve uygulamak için üniversite ile işbirliği içindedir.

Üretimde ve hizmette bilimsel ilkelerle hareket etme ve sağlıklı kurumsal beslenme sağlama konusunda  şirketimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile gıda güvenliği ve ürün kalitesini  artırmaya yönelik ortak projeler yürütmekte ve uygulamaya yönelik   çalışmalar yapmaktadır.