Barkan Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barkan Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hakkımızda

Hakkımızda

2008 yılında ticaret hayatına adım atan Bursa merkezli Barkan Yemek, endüstriyel personel yemeği üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.

Bir gıda yüksek mühendisi, bir işletme mezunu iki ortak tarafından kurulan şirketin amacı; profesyonel hayatta edinilen tecrübe ve kalite anlayışını birleştirerek, konusunda uzmanlaşmış ekibi ile modern tesislerde, hijyenik koşullarda, bilinçli, sağlıklı, dengeli ve güvenli gıda üretimi yaparak büyümek ve gelişmektir.

Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri ile hizmet veren şirketimiz taşıma yemek, yerinde üretim ve özel organizasyon konularında faaliyet göstermektedir. Firmamız hizmet perspektifinde müşteri memnuniyeti odaklılığı ile üst segmentte bir lezzet, servis, sunum ve organizasyonu hedeflemektedir.

Şirketimiz sağlıklı kurumsal beslenme konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile işbirliği yapmaktadır. Bilimsel ilkelerle üretim ve hizmet konularında uluslararası gıda normlarına uygun gıda işleme, bekletme, transfer, servis ve sunum prosesleri oluşturulmakta, gıda güvenliği ve ürün kalitesini artırmaya yönelik ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Temel Değerlerimiz:
 • Karar almada birlik ve şeffaflık
 • Birbirine saygılı davranma
 • Her çalışana değer verme, eşit fırsat tanıma
 • Açık ve dürüst iletişim
 • Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleme
 • Müşteri odaklı olma
 • Çevreyi koruma
 • Yönetimde ve üretimde sürekli gelişme düşüncesi
 • Problemin değil çözümün parçası olma
Kalite Politikamız:
 • Sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapmak
 • Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliği gerçekleştirmek
 • Müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri, en iyi çözüm ortağı olarak sunmak
 • Çağdaş teknolojiyi yakından izlemek
 • Tedarikçilerimiz ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmak
 • Çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.
 • Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi’ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.
Misyonumuz:

Müşterilerimize, mesleğimize ve topluma duyduğumuz saygı ve ticari sorumluluğumuz gereği;

 • Sektöründe örnek gösterilen bir kurum olmayı,
 • Müşteri odaklı çalışarak memnuniyeti her şeyden önde tutmayı,
 • Modern teknolojiyi uygulayıp, üretimde ve yönetimde bilimsel ilkelerle hareket etmeyi,
 • Çalışanlarımızı eğiterek kalite bilincini yerleştirmeyi,
 • İş motivasyonu ve başarısında dengeli ve sağlıklı beslenme ile katkı sağlamayı,
 • Toplum beslenmesinde sağlıklı ve güvenli gıda üretimi gerçekleştirmeyi görev bilmekteyiz.
Vizyonumuz:
 • Güvenli gıda üretimini sağlayan,
 • Modern çağın getirisi teknolojiyi uygulayan,
 • Sürekli iyileşme modelini üretim,
 • Hizmet ve yönetiminin her sürecinde benimseyen,
 • Müşteri odaklı çalışan,
 • Eğitimli ve nitelikli personelinde takım ruhu oluşturan,
 • Paydaşları ile etik bir anlayışla ticari faaliyetlerini sürdüren,
 • Rekabeti ancak ve yalnız sunduğu ürün ve hizmetle yapan,
 • Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini uygulamada bilimsel ilkelerle müşterilerine hissettiren,
 • Faaliyet alanında örnek gösterilen bir kurum olmaktır.
İnsan Kaynakları:

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapımızın dinamik olmasını sağlayacak insan kaynağımızın etkin yönetilmesi ve çalışan memnuniyetinin üst seviyede tutulması insan kaynakları politikamızın temelidir.

Seçme ve İşe Alma Politikamız:
 • Şirketimizi geleceğe taşıyacak bilgi birikimive gelişim potansiyeline sahip, ekip çalışmasını iş yaşamının değişmez bir parçası olarak gören, insan öz değerlerine bağlı adayların fırsat eşitliği ilkesiyle, hiçbir ayrım gözetmeksizin işe alınması
 • Eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere açık, enerjik, kendisini ve işini geliştirme  potansiyeli bulunan, takım çalışması yapabilen insan gücünün bünyemize kazandırılması sağlanması
 • Eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere açık, enerjik, kendisini ve işini geliştirme  potansiyeli bulunan, takım çalışması yapabilen insan gücünün bünyemize kazandırılması sağlanması
Eğitim ve Gelişim Politikamız:
 • Kurumsal ve kişisel gelişimi sağlayacak eğitimleri uygulayarak öğrenen bir organizasyon yaratılması
 • Çalışanların sürekli gelişimini, farklı vizyon, beceri ve teknik bilgi kazanmasının sağlanması
Kariyer Planı Politikamız:
 • Çalışanlarımıza her türlü gelişim fırsatı sağlayan profesyonel bir iş ortamının hazırlanarak, kariyer gelişim olanaklarının geliştirilmesi ve bugünden geleceğin lider kadrolarının yetiştirilmesi
 • Kişilerin bilgi, beceri, potansiyel ve performanslarını devamlı geliştirerek kişisel hedeflerinin şirket hedefleri ile birleşmesinin sağlanması 
Performans Değerlendirme :
 • Çalışanlarımızın ve şirketimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla performanslarının objektif olarak değerlendirilmesi
Başarının Ödüllendirilmesi :
 • Amacımız şirketimizi gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayenin insan olduğu bilinci ile, çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini desteklemek ve şirket değerlerimizi benimseyip yaşatabilecekleri istikrarlı ve huzur veren bir çalışma ortamı yaratabilmektir.