Barkan Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barkan Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Toplu Yemekte Kalite ve Hijyen

Toplu Yemekte Kalite ve Hijyen

Toplu yemekte hijyen, gıda güvenliği açısından mutlak ve değiş-mez bir kalite parametresidir. İşletmelerde hijyenin sağlanmasında en önemli

güvence, gıda üretiminde tehlike analizlerinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve tehlikelerin önlenmesine dayalı %100 gıda güvenliğini amaçlayan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) yani Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’dir.

Şirketimizde güvenli gıda üretimi yapılabilmesi için, tüm HACCP gıda güvenliği prensipleri üretimin başlangıcından ürünün tüketildiği son noktaya kadar titizlikle uygulanmaktadır. Tüm sistemimiz GMP (Good Manufacturing Practices) iyi üretim uygulamaları ve iyi işletme idaresi uygulamaları ile yönetilmektedir.